TRỤ ĐÈN PHA

Thép theo tiêu chuẩn SS400, độ dày 5mm – 6mm

Chất lượng mạ thép tiêu chuẩn ASTM – A123

Có động cơ nâng hạ giàn đèn đối với trụ đèn pha có dàn đèn nâng hạ

Sản phẩm có thể thay đổi theo thiết kế của Đơn vị thiết kế và Chủ đầu tư

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015