TRỤ ĐÈN TRÒN CÔN

Thép theo tiêu chuẩn SS400

Chất lượng mạ thép tiêu chuẩn ASTM – A123

Sản phẩm có thể thay đổi theo thiết kế của Đơn vị thiết kế và Chủ đầu tư

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015